baner

Adresy instytucji:

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
Plac Batorego 3,70-207 Szczecin
tel./faks 91 43 33 616, tel. 91 44 80 187
www.ora-szczecin.pl

Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej SA
Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
www.krd.pl

Sąd Okręgowy w Szczecinie
ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin
www.szczecin.so.gov.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin, tel. 91 448 00 02
www.szczecin-centrum.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Plac Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin
www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Krajowy Rejestr Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:
www.rejestradwokatow.pl

Dokumenty:

Kodeks Etyki Adwokackiej

Opłaty za czynności adwokackie